Fasade og takrehabillitering, Bodø videregående skole - bygg A - Anbud - Norges Kommunekalender

Fasade og takrehabillitering, Bodø videregående skole - bygg A

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 90572178
Primær kontakt: Louise Engan
Primær kontakt e-post: loueng@nfk.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Nordland Fylkeskommune planlegger tak- og fasade rehabilitering av Bygg A på Bodø videregående skole (Bodø VGS). Bygget er oppført i plasstøpt betong med takkonstruksjon av tre. Takflater er isolert og har oppbygning med dampsperre, isolasjon, taktro, vindsperre, sløyfter, lekter og takstein. Fasade nord, sør og øst er malte betongoverflater, fasade vest er platekledt med stålplater. Bygget er oppført ca. 1946 og bruker har i de senere år registrert flere vannlekkasjer via takkonstruksjonen som følger av utette gjennomføringer, lekkasjer gjennom takvinduer og vinduer montert i fasader. Alder på vinduer varierer fra tidlig på 70 tallet og til 2012, flere vindustyper antas derfor å inneholde PCB.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99902 - Fasadeentreprenører | 99908 - Byggentreprenør | 587900 - Taktekking
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no