TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal - Anbud - Norges Kommunekalender

TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 22073000
Primær kontakt: Solgunn Langlo
Primær kontakt e-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Tingvoll
Sammendrag: Det skal gjennomføres flere trafikksikkerhetstiltak på riksvegnettet på ulike lokasjoner i Møre og Romsdal. Entrepriseformen for prosjektet er totalentreprise med samspill. Trafikksikkerhetstiltakene gjelder for E136 i Rauma kommune, E136 i Ålesund kommune og E39 i Molde kommune. Opsjon for et kryss på E39 i Tingvoll kommune.Tiltakene er mange, og i varierende størrelser: Noen tiltak kan være å sette sammen to rekkverksender eller sette opp noen skilt. Et annet tiltak er å fjerne og sette opp nye lysmaster på ca. 1 km.Det er gitt midler for hvert delprosjekt, og på hvert delprosjekt er det flere tiltak som skal utføres. I D1 er det laget en prioriteringsliste, hvor en starter på prioritering 1 for hvert delprosjekt, og en bygger så langt midlene rekker for det gjeldene delprosjektet.Totalentreprenøren skal prosjektere, men skal gjøre dette i samspill med byggherren.Totalentreprenøren skal deretter gjennomføre utbedringene av vegstrekningene.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no