Fabrikasjon av gangbro over Otra, Kjøita - Rådhusgata. - Anbud - Norges Kommunekalender

Fabrikasjon av gangbro over Otra, Kjøita - Rådhusgata.

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune Org.nr: 963296746
Telefon: 38075000
Web: www.kristiansand.kommune.no/ E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 38178892
Primær kontakt: Jon Petter Langfeldt
Primær kontakt e-post: rolf.arild.johannessen@kristiansand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Oppdragsgiver ber om tilbud på bygging og montasje av hengebro. Tilbud skal inkludere alle konstruksjoner som vist på vedlagte tegninger og som beskrevet. Priser iht. prisformat og beskrivelse..Konkurransen er en bygge- og anleggskontrakt som etter sin verdi gjennomføres etter anskaffelsesforskriften del I og II.Den juridiske kontraktspart vil være Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet.Kristiansand kommune vil utføre konkurransen etter regelverk iht. Lov om offentlige anskaffelser, med forskrift. Den er offentlig og skal kunngjøres på Doffin.Utfyllende informasjon om prosjektet, krav, kontraktsbestemmelser og tildelingskriterier; se vedlegget Konkurransgrunnlag.Les vedlegget Seriøsitetsbestemmelser for Kristiansand kommune.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no