Rv 111 Rundkjøring x Rådhusveien - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv 111 Rundkjøring x Rådhusveien

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +99 211574
Primær kontakt: Vigdis A Holter
Primær kontakt e-post: vigdis.holter@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Sarpsborg
Sammendrag: Prosjektets hovedmål er etablering av ny rundkjøring i krysset mellom riksveg 111 (Iseveien) og Rådhusveien. Videre omfatter prosjektet også etablering av GS-veger, lokalveg, kollektivholdeplasser og mindre tiltak som f.eks. støytiltak på to nærliggende boliger/eiendommer. I prosjektet inngår også nytt vann- og avløpsnett for Sarpsborg kommune - dette krysser rv. 111.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no