918206 Robukta pumpestasjoner - Anbud - Norges Kommunekalender

918206 Robukta pumpestasjoner

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune - vann og avløp Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no/ E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91541985
Primær kontakt: Ingrid Berg
Primær kontakt e-post: ingrid.berg@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bakgrunnen for forprosjektet er følgende: To eksisterende pumpestasjoner krevet betydelig oppgradering. Det skal utredes muligheten for å redusere fremtidige vedlikeholds- og driftskostnader ved at to pumpestasjoner erstattes av en ny pumpestasjon. Det skal også utredes om det er nødvendig å beholde to pumpestasjoner, eventuelt med endret plassering for den ene.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no