Rehabiltering Fjell Bydelshus - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabiltering Fjell Bydelshus

Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KF Org.nr: 876820722
Web: www.dekf.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 32203018
Primær kontakt: Kjersti Johansen
Primær kontakt e-post: kjersti.johansen@drmk.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Prosjektet er en del av den kommunale satsingen på Fjell og medtar innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus til barnehageformål og helsestasjon samt tilhørende utomhusarealer for barnehagen og Fjell torg.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no