TR-19-03 Delt entreprise Jordet barnehage - Anbud - Norges Kommunekalender

TR-19-03 Delt entreprise Jordet barnehage

Oppdragsgiver: Trysil kommune Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Primær kontakt: Bjarne Skarpmo
Primær kontakt e-post: bjarne.skarpmo@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark
Sammendrag: Trysil kommune skal bygge ny barnehage i Jordet, Trysil.Dagens barnehage er på ca. 250 m2. Denne skal rives for å gjøre plass til en ny barnehage samme tomt som skal være ca. 370 m2 pluss uthus. Det frittstående uthuset skal være ca. 35 m2.Dette er en delt entreprise, der oppdragsgiver(byggherre) beholder prosjekteringen. Det vil si produseres nødvendige tegninger og beskrivelse i henhold til TEK 17 og NS 3420.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no