Barne- og avlastningsbolig - Skibotn. - Anbud - Norges Kommunekalender

Barne- og avlastningsbolig - Skibotn.

Oppdragsgiver: Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste Org.nr: 964994129
Telefon: 77212800
Web: www.storfjord.kommune.no/ E-post: post@storfjord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 77212820
Primær kontakt: Trond Arne Hoe
Primær kontakt e-post: trond.hoe@storfjord.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Storfjord kommune har planlagt bygging av barne- og avlastningsbolig på Skibotn. Målsettingen for prosjektet er å bygge en helsefremmende bolig med et fellesskap som bidrar til aktivitet og trivsel gjennom inkluderende miljø og arealer.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no