Anskaffelse av masse- og grøntarbeider, samt vann-, avløp- og elektroarbeider, Flå Gravplass - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av masse- og grøntarbeider, samt vann-, avløp- og elektroarbeider, Flå Gravplass

Oppdragsgiver: Den Norske Kirke, Melhus kirkelige fellesråd Org.nr: 876998912
Web: kirken.no/melhus E-post:
Kontaktpunkt: +47 97717870
Primær kontakt: Kurt Rylandsholm
Primær kontakt e-post: kurt.rylandsholm@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder utvidelse av gravplassen ved Flå kirke. 
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no