konkurranse om opparbeidelse av vann, vei og avløp (VVA) og grøntanlegg for Kleivane B2 og G2. - Anbud - Norges Kommunekalender

konkurranse om opparbeidelse av vann, vei og avløp (VVA) og grøntanlegg for Kleivane B2 og G2.

Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Org.nr: 993360198
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes-tomteselskap.no E-post: tomteselskapet@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90893968
Primær kontakt: Åge Kolstø
Primær kontakt e-post: age.kosto@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Denne forespørselen gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur og grøntanlegg for Kleivane felt B2 og grønt G2. Disse arbeidene inkluderer blant annet:- Rigging og klargjøring av byggeplass- Graving av grøfter og vann- og avløpsledninger- Renovasjonsanlegg- Graving av kabelgrøfter- Bygging av grøntanlegg og lekeområder- Bygging av offentlige og private veianlegg- Bygging av murer i betong og naturstein- Skjøtsel og vedlikehold av arealer i garantiperiode
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no