VA Koldal - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Koldal

Oppdragsgiver: Fusa kommune Org.nr: 964968896
Telefon: 56580100
Web: www.fusa.kommune.no/ E-post: post@fusa.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98653280
Primær kontakt: Mats Frank
Primær kontakt e-post: mats.frank@fusa.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Fusa kommune skal etablere nytt vann- og avløpsanlegg på Koldal i Eikelandsosen.Det skal etableres ca. 1220 meter PE 180 mm vannledning, ca. 770 meter spillvannsledning PP 160 og ca. 200 meter drensledning DVD 150. Det skal etableres 13 kumgrupper. I tilleg til opprusting av veg og bygging av ny bru. Berørte veier skal reetableres.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no