Totalentreprise - Fv. 203 Strømsvika GS-veg - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise - Fv. 203 Strømsvika GS-veg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder
Sammendrag: Det skal prosjekteres og bygges ny gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveger, fra avkjørselen til Jåbekk industriområde, og fram til avkjørselen til Strømsvika.Gang- og sykkelvegen skal etableres som en breddeutvidelse av vegen med rekkverk som trafikkdeler. Store deler av eksisterende veg ligger i myrområder med varierende dybder til fast grunn. Så det må masseutskiftes på store deler av strekningen.Byggeplanen gjennomføres som modellbasert prosjektering etter håndbok v770modellgrunnlag
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no