Totalentreprise - prosjekt E39 Skurve sør - Skurve nord, midtrekkverk. Parsell: HP05 17707-19607 - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise - prosjekt E39 Skurve sør - Skurve nord, midtrekkverk. Parsell: HP05 17707-19607

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 99090038
Primær kontakt: Eirik Stene Eide
Primær kontakt e-post: eirik.stene.eide@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Anleggsarbeidet skal gjenomføres på E39 ca. 4 kilometer sør for Ålgård i Gjesdal kommune.Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak og omfatter prosjektering og bygging av nødvendig breddeutvidelse og etablering av midtrekkverk mellom sørgående og nordgående kjørefelt på E39 i en strekning på ca. 1,9 kilometer i henhold til reguleringsplan nr. 201408. Hele utvidelsen skal utføres i høy fylling mot Klugsvatnet.
Bransje(r): 3641 - Brurekkverk | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no