1000097 Sykkelhotell Kolsås og Østerås - Anbud - Norges Kommunekalender

1000097 Sykkelhotell Kolsås og Østerås

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no/ E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48109328
Primær kontakt: Anne Gro Frogner
Primær kontakt e-post: anne.frogner@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Oppdragsgiver skal bygge to sykkelhoteller i Bærum. Det ene er lokalisert på Kolsås T-banestasjon og det andre på Østerås T-banestasjon. Sykkelhotellenes funksjon er å tilby sikkersykkelparkering med adgangsbegrensning. Sykkelhotellene på Kolsås og Østerås skal ha plass til 152 og 87 sykler av varierende størrelse. Sykkelhotellene skal bygges av miljøvennlige materialer og framstå som attraktive og trygge å bruke. Oppdraget ønskes gjennomført som fossilfri byggeplass.Ytterligere informasjon om prosjektet og kontrakten finnes i Konkurransegrunnlagets del 2: "Oppdragsbeskrivelse".Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst som følge av manglende finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn. Forventet tidspunkt for tildeling av kontrakt er juni/juli 2019.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no