219620 Vestre Toten brannstasjon - Totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

219620 Vestre Toten brannstasjon - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90231666
Primær kontakt: Torbjørn Furuly
Primær kontakt e-post: torbjorn.furuly@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Vestre Toten
Sammendrag: Denne forespørsel inneholder beskrivelse på Totalentreprise for bygging av Vestre Toten Brannstasjon, inkludert alle bygningsmessige og tekniske fag, samt fast inventar og det utstyr som beskrivelsen angir. Bruttoarealet av hele bygningen er ca. 1400 m2, i tillegg skal det bygges en garasje på ca. 470m2.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no