Kornsjø RA - Ombygging med ny biologisk rensetrinn - Anbud - Norges Kommunekalender

Kornsjø RA - Ombygging med ny biologisk rensetrinn

Oppdragsgiver: Halden kommune Org.nr: 959159092
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no/ E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69174500
Primær kontakt: Ruben Marco Arroyo
Primær kontakt e-post: postmottak@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: Kornsjø renseanlegg behandler avløpsvann fra tettstedet Kornsjø i Halden kommune og ble bygget i sin nåværende form ca. 1980. Anlegget er senere bygningsmessig oppgradert på 2000 tallet, når Kornsjø vannverk ble etablert. Avløpsvannet kommer i hovedsak fra husholdninger, og renseanlegget er dimensjonert for å kunne ta imot en belastning tilsvarende 300 personekvivalenter (pe) og hører dermed inn under kapittel 13 iht. forurensningsforskriften (<2000 pe). Prosessmessig består avløpsrensingen i dag av: Slamavskiller/slamlager - Biorotor - Flokkulering - Ettersedimentering. Denne konkurransen gjelder innvendig ombygging av renseanlegget, og skal omfatte prosesstekniske løsninger, inkludert leveranser av maskintekniske-, elektrotekniske-, VVS-tekniske og byggetekniske komponenter. Prosjektet vil gjennomføres som en totalentreprise, hvor alle leveranser skal inngå i samme kontrakt.
Bransje(r): 62060 - Vannbehandling | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2019
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 24.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no