2019/2297 Anskaffelse av ventilasjonsaggregat, ny varmesentral, ny gjenvinner og oppgradering av eksisterende SD-anlegg ved Stange helse og omsorgssenter - Anbud - Norges Kommunekalender

2019/2297 Anskaffelse av ventilasjonsaggregat, ny varmesentral, ny gjenvinner og oppgradering av eksisterende SD-anlegg ved Stange helse og omsorgssenter

Oppdragsgiver: Stange kommune Org.nr: 970169717
Telefon: 62562000
Web: www.stange.kommune.no/ E-post: post@stange.kommune.no
Primær kontakt: Anne-Gry Villumstad
Primær kontakt e-post: anne-gry.villumstad@stange.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
Sammendrag: - Stange kommune/ Stange helse og omsorgssenter:--  har til hensikt å anskaffe nytt ventilasjonsaggregat post 1, 2 & 3.-- har til hensikt å anskaffe ny energisentral og kople de eksisterende sammen til et system.-- Opsjoner--- CO2 følere.--- Integrere eksisterende ventilasjonsaggregat i eksisterende SD-anlegget.--- Erstatte eksisterende ventilasjonsaggregat integreres på bus i eksisterende SD-anlegge.--- Integrasjon av varmesentral helsestasjonen i eksisterende SD-anlegg.--- Integrasjon av luft-luft varmepumper legestasjonen i eksisterende SD-anlegg.
Bransje(r): 60370 - Aggregater
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no