Sikring av Tveitmarkstunnelen, Lunner kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Sikring av Tveitmarkstunnelen, Lunner kommune

Oppdragsgiver: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Org.nr: 974760282
Telefon: 73904050
Web: www.dirmin.no E-post: mail@dirmin.no
Kontaktpunkt: +47 92645161
Primær kontakt: Wenche Johnsson
Primær kontakt e-post: wenche.johnsson@dirmin.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lunner
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å sikre at massepropp i munningen av Tveitmarkstunnelen ikke brister på grunn av oppbygd vanntrykk i tunnelen. Vannmassene bak proppen kan medføre oversvømmelse og dermed fare for liv og helse. Planlagt tiltak er å etablere en kulvert gjennom masseproppen for å drenere tunnelen. Lunner kommune har gitt dispensasjon fra arealplan og rammetillatelse for gjennomføring av tiltaket. Oppdragsgiver tar forbehold om behov for eventuelle endringer etter vurdering fra NVE.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no