Utvidelse Teknisk rom A10 - Anbud - Norges Kommunekalender

Utvidelse Teknisk rom A10

Oppdragsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Org.nr: 983974899
Telefon: 77626000
Web: www.unn.no/ E-post: post@unn.no
Kontaktpunkt: +47 90921537
Primær kontakt: Hans Hansen
Primær kontakt e-post: hans.hansen@unn.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Vi skal utvide dagens tekniske rom på taket av A1-10 i Breivika i Tromsø for å gi plass til nye ventilasjonsaggregat.Oppdraget utføres som en totalentreprise, hvor tilbyder har ansvaret for komplett innredning av dette tekniske rommet med nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk fordeling.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no