Kystmuseet, nybygg på kai - Anbud - Norges Kommunekalender

Kystmuseet, nybygg på kai

Oppdragsgiver: Øygarden kommune Org.nr: 938766223
Telefon: 56382000
Web: www.oygarden.kommune.no/ E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94191010
Primær kontakt: Aleksandra Kamieniecka
Primær kontakt e-post: aka@hrprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Øygarden
Sammendrag: Nytt museumsbygg på kai skal etableres.Bygget består av to bygningskropper adskilt av en svalgang. Bygget har funksjonsareal på 125 kvm. Svalgang har et areal på 27 kvm. Arealene er dimensjonert ut fra Kystmuseets behov og budsjetter. Arealene skal også kunne anvendes som samlingssted i kultur- og utleiesammenheng. Museumsbygget skal plasseres på kai, avsatt til museumsformål.Bygget skal ivareta Kystmuseets behov for visning og formidling. Hovedfunksjon er rettet mot tema energi og fiskeforskning.Bygget har en beliggenhet ved sjø med et saltholdig miljø, slik at aktsomheten for valg av konstruksjonsvirke, overflater/behandling og forbindelser er særskilt viktig.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no