Rv. 36 Bø - Seljord, Støytiltak - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv. 36 Bø - Seljord, Støytiltak

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark
Sammendrag: Støytiltak på 4 boliger og 10 fritidsboliger på strekningen Rv.36 Bø-Seljord. Arbeidene på boligene kan omfatte både utvendige og innvendige bygnings- messige tiltak, samt tiltak på uteplass for å komme innenfor gjeldende krav. Fritidsboliger omfattes bare av tiltak på uteplasser. Arbeidene skal utføres henhold til TEK 17 og NS3420.
Bransje(r): 10079 - Støydemping
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no