K962 Renovering Kronstad barnehage - Anbud - Norges Kommunekalender

K962 Renovering Kronstad barnehage

Oppdragsgiver: Alta kommune Org.nr: 944588132
Telefon: 78455000
Web: www.alta.kommune.no E-post: postmottak@alta.kommune.no
Primær kontakt: Kathrine Suhr
Primær kontakt e-post: Kathrine.Suhr@alta.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Sammendrag: Alta kommune inviterer til å gi tilbud på rehabilitering av Kronstad barnehage. Rehabiliteringen skal skje parallelt med den daglige driften ved barnehagen og arbeidet må planlegges og tilpasses slik at dette kan ivaretas. Tiltaket gjennomføres som en totalentreprise. Totalentreprisen omfatter all nødvendig planlegging, prosjektering og ombygging av barnehagen slik det fremgår av konkurransegrunnlaget og vedleggene. Totalentreprenøren skal ivareta byggherres SHA ansvar. Det skal etableres en sikker og effektiv byggeplass, avgrenset slik at uvedkommende ikke har adgang. Inntransport av byggematerialer skal foregå på en sikkerhetsmessig måte med hensyn til den daglige driften.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no