Fortau og dropsone i Årnesveien - Anbud - Norges Kommunekalender

Fortau og dropsone i Årnesveien

Oppdragsgiver: Bodø kommune, teknisk avdeling Org.nr: 972418013
Telefon: 75555000
Web: www.bodo.kommune.no/ E-post: postmottak.raadhus@bodo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45404797
Primær kontakt: Geir Arne Kilvik
Primær kontakt e-post: Geir.Arne.Kilvik@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Anskaffelsen består av en strekning på ca 150m nord i Årnesveien, fra Arnt Holms vei til G/S-vei ved kunstgressbane. Det skal etablere fortau og dropsone på veiens vestside. Fortauet etableres dels på fylling og dels på støttemur. Høyder på fortau tar utgangspunkt i eksisterende vei. Det skal også etableres ny OV-ledning langs hele fortaustraséen og ca 40m i eksisterende G/S-vei og tilkobles eksisterende kum. Drenering av veien, med etablering av sandfang inngår også i anskaffelsen. Arbeidene organiseres som én generalentreprise. Aktuelle fagområder er vei, VA og elektro.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no