Teknisk oppgradering av beredskapsrom/møteromsløsning - Anbud - Norges Kommunekalender

Teknisk oppgradering av beredskapsrom/møteromsløsning

Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet Org.nr: 986174613
Telefon: 51876050
Web: www.ptil.no E-post: postboks@ptil.no
Kontaktpunkt: +47 51873532
Primær kontakt: Liv Marit Haugvaldstad
Primær kontakt e-post: liv.marit.haugvaldstad@ptil.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Sammendrag: Petroleumstilsynet skal anskaffe ny AV-løsning i beredskapssentralen.Ptil fører tilsyn med operatørene sin oppfølging av alvorlige hendelser ved å bemanne beredskapssentralen.Dagens løsning er fra 2011. Det er en analog løsning med 3 projektorer og lerret med styring av kildevalg fra styrepanel.Det er ønskelig at installasjon av ny løsning ferdigstilles innen oktober.Møbleringen i rommet skal beholdes som i dag, og grunnfunksjonaliteten i løsningen skal ikke endres vesentlig.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no