Tilbygg Ura skole - totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbygg Ura skole - totalentreprise

Oppdragsgiver: Alstahaug kommune Org.nr: 938712441
Telefon: 75075000
Web: www.alstahaug.kommune.no E-post: post@alstahaug.kommune.no
Primær kontakt: Linda Bamberg
Primær kontakt e-post: Linda.Bamberg@alstahaug.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Alstahaug
Sammendrag: Den berørte bygningsmassen består av eksisterende hovedbygg, hovedsakelig i en etasje, men med en andreetasje over deler av bygget, samt et frittstående modulbygg. Hovedbygget har delvis kjeller, og alt av tekniske føringer går i en kulvert under hovedkorridoren. Hovedbygget skal bygges til i den ene enden, og modulbygget skal kobles sammen med nybygget. I tillegg skal deler av 2. etasje bygges om (opsjon 1), og det skal installeres heis (løfteplattform) i eksisterende heissjakt.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no