E6 Skogn, Tuvbekken - rehabilitering stålrør - Anbud - Norges Kommunekalender

E6 Skogn, Tuvbekken - rehabilitering stålrør

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Levanger
Sammendrag: Det er behov for rehabilitering av 3 store stikkrenner under E6 på Tuv/Holte, samt en stikkrenne ved Ronglan kryss. Dagens «Svalbardrør» har store korrosjonsskader.Det etableres en armert påstøp i eksisterende stålrør for å skape samvirke mellom betong og stålrør.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 08.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no