Rekkverksfundament E6 Vuddudalen - Anbud - Norges Kommunekalender

Rekkverksfundament E6 Vuddudalen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Levanger
Sammendrag: Det skal etableres nye rekkverksfundamenter, som skal erstatte deler av dagens mur ved E6 i Vuddudalen. Arbeidet omfatter utgraving, kapping og fjerning av mur, produksjon og transport av nye rekkverksfundamenter og etablering av ny vegoverbygning.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 04.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no