Renovering av tak - Åsehaugen 3, (Ålesund sjukehus). - Anbud - Norges Kommunekalender

Renovering av tak - Åsehaugen 3, (Ålesund sjukehus).

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Primær kontakt: Kjell Ivar Ingebrigtsen
Primær kontakt e-post: kjell.ivar.ingebrigtsen@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Sammendrag: Sykehusinnkjøp HF ber på vegne av Helse Møre og Romsdal om komplett tilbud som omfatter tilleggsisolering av yttertak, skifte av taktekking og gesimsplater med noe ombygging av gesims på Habiliteringssenteret (tidligere Hjelpemiddelsentralen) ved Ålesund Sykehus, som nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget. Arbeidet omfatter ca. 1150 m2 tak.Det blir holdt tilbudsbefaring 19. juni 2019, kl.  9.30. Her kontaktes prosjektleder Torolv Dalheim (Torolv.Dalheim@helse-mr.no), telefon 41668322, for deltakelse.Arbeidet skal utføres i hht «Takentreprenørenes forening - God praksis for tekking med banebelegg», samt i samsvar med Byggforsk sine byggdetaljer. Dokumentasjon skal være SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende, samt standarder som ellers er oppgitt i konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no