Nasjonal turistveg Senja- Molofunksjonell Mefjordvær fv.252 - Anbud - Norges Kommunekalender

Nasjonal turistveg Senja- Molofunksjonell Mefjordvær fv.252

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +93 481264
Primær kontakt: Pernille Reistadbakken
Primær kontakt e-post: pernille.reistadbakken@vegvesen.no
Sammendrag: Strekningen på Senja ble åpnet som Nasjonal Turistveg i 2014. Formålet med prosjektet i Mefjordvær er å lage en rasteplass på en sidevei langs turistvegstrekningen, og tilrettelegge for ferdsel i området som byr på flotte naturopplevelser og spennende historier.Det skal etableres:- oppstillingsplasser for bobil- tømmestasjon for bobil og buss- parkeringsplasser for reisende- bussholdeplass for turister og skolebarn- toalettbygg med venteareal- benker og beplantning langs moloen
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no