Mindrevegarbeid Hardanger og omegn 2019 - Anbud - Norges Kommunekalender

Mindrevegarbeid Hardanger og omegn 2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Ove Mansåker
Primær kontakt e-post: ove.mansaker@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland
Sammendrag: Kontraktsarbeidet omfatter diverse mindre vegarbeider (avrop) i kommunene Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvinnherad og Etne. Arbeidet omfatter tiltak på både riks- og fylkesveger.Dette er en rammeavtale der produksjonen hovedsakelig er tilknyttet områder som G/S-veg, trafikksikkerhet, kollektiv og andre mindre utbedringstiltak. Det vil for hvert avrop bli utarbeidet egen bestilling. Mal for avrop er vedlagt konkurransegrunnlaget (se vedlegg D2-4)
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no