VA Fløgstadveien - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Fløgstadveien

Oppdragsgiver: Sauda kommune Org.nr: 964979367
Telefon: 52786200
Web: www.sauda.kommune.no/ E-post: post@sauda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99260853
Primær kontakt: Arve Ripland
Primær kontakt e-post: arve.ripland@sauda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda
Sammendrag: Totalentreprise for renovering av vann og avløp på Fløgstad Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer
Bransje(r): 62060 - Vannbehandling | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no