E39 GSV Farsund - Kusslid - Anbud - Norges Kommunekalender

E39 GSV Farsund - Kusslid

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region vest Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 99165857
Primær kontakt: Sonja Fjellkårstad
Primær kontakt e-post: sonja.fjellkaarstad@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Eid
Sammendrag: Arbeidet omfatter bygging av 850 meter gang- og sykkelvei (GSV) med veglys langs E39mellom Farsund og Kusslid i Førde kommune. Det skal i tillegg bygges en stk.parkeringsplass for inntil 9 stk. biler. Det skal også justeres og endres på private avkjørslerog tilkomstveier. Arbeidet omfatter 4 stk. kryssinger, for tekniske anlegg, gjennom E39Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Førde kommune som skal etablere VA-anlegg iveikroppen til gang- og sykkelveien.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no