918208 Sentrum sør VAO - Utarbeidelse av forprosjekt - Anbud - Norges Kommunekalender

918208 Sentrum sør VAO - Utarbeidelse av forprosjekt

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune - vann og avløp Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no/ E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Primær kontakt: Rune Lejon
Primær kontakt e-post: rune.lejon@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Utarbeidelse av forprosjekt nyanlegg og fornyelse VAO-nett sentrum sør og prosjektering av dykkertledning. Utredningsområdet er avgrenset i hht. Beskrivelsen i kapittel 1.2.Det skal i tillegg inngås opsjon på tilleggsarbeid på 150 timer.Utredningsområdet ligger sørøst på Tromsøya, er innenfor deler av bykjernen og området er tilknyttet både fylkesveg- og kommunal veg. Utredningsområdet strekker seg fra Jens Olsens gate vis a vis Fylkesbygget, havneområdet og opp til krysset Kongsbakken/Skolegata.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no