VA Robølshøvda - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Robølshøvda

Oppdragsgiver: Øystre Slidre kommune Org.nr: 961382068
Telefon: 61352500
Web: www.oystre-slidre.kommune.no/ E-post: post@oystre-slidre.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61352533
Primær kontakt: Hans Kristian Syversen
Primær kontakt e-post: hks@oystre-slidre.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Øystre Slidre
Sammendrag: Øystre Slidre kommune bygger ledningstrasé for vann og avløp fra Vindin Vassverk SA sitt behandlingsanlegg i Djupedalen til Robølshøvda. Ledningsanlegget blir hovedavløp fra Gravfjellsområdet. Denne ledningsparsellen har lengde 2.500 m. Ledningsanlegget går i hovedsak i terreng med fjellskog. Ledningen går også over fulldyrket mark på ett gardsbruk (290 lm). Ledningstraséen er kombinerte jord- og fjellgrøfter der det antas være mer enn 60 % fjell. Ledningsanlegget består også av 10 nedstigningskummer for vann, 45 inspeksjonskummer for spillvann og 21inspeksjonskummer for overvatn. Vannledning og spillvannsledning skal kaples inn med varerør i betong over en strekning på 50 m.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no