Entreprise VA Høydalsveien-Sponstuveien 9 - Anbud - Norges Kommunekalender

Entreprise VA Høydalsveien-Sponstuveien 9

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23440330
Primær kontakt: Anders Nystrand
Primær kontakt e-post: anderstynning.nystrand@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Entreprisen er et underprosjekt av Ljanselva prosjektet, som har til hensikt å utbedre avløpssituasjonen i Prinsdalsområde. Mål for prosjektet er redusert overløpsdrift, og hindring av tilbakeslag av avløpsvann hos abonnenter, samt oppgradering av vannledning i Høydalsveien.Det vises for øvrig til vedlegg 1 Kravspesifikasjon.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no