VVA Knaplund - Anbud - Norges Kommunekalender

VVA Knaplund

Oppdragsgiver: Bodø kommune Org.nr: 972418013
Telefon: 75555000
Web: www.bodo.kommune.no/ E-post: postmottak.raadhus@bodo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75555000
Primær kontakt: Berit Pedersen
Primær kontakt e-post: postmottak@bodo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bodø kommune ved Plan og utbygging skal oppgradere infrastruktur på Knaplund i Saltstraumen. Prosjektområdet Knaplundveien som strekker seg fra krysset Knaplundveien - Hæringveien og ca. 340 m nordover langs Knaplundveien. Fra Hæringveien og ca. 340 m mot nord skal vegen oppgraderes til 10 tonn aksellast, og veiens dekke skal oppgraderes fra grusdekke til asfaltdekke. Deler av avløpsanlegget skal frakobles og ny trase legges i deler Knaplundveien for videre tilknytning til kommunalt VA-nett. Ny vannledning etableres i Knaplundveien (ca. 340 m). Ny spillvann pumpeledning etableres i deler av Knaplundveien for fremtidig tilknytning til pumpestasjon. Det ryddes opp i eksisterende privat VA-anlegg, som tilkobles kommunalt VA-anlegg. Ny gatebelysning tilkobles eksisterende belysning og videreføres langs Knaplundveien. Trekkerør for strøm- og telekabler legges i kabelgrøft i/langs Knaplundveien.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no