Renovering av Gjesdal kirke - ny utlysning - Anbud - Norges Kommunekalender

Renovering av Gjesdal kirke - ny utlysning

Oppdragsgiver: Gjesdal Kommune Org.nr: 964978573
Telefon: 51611100
Web: www.gjesdal.kommune.no/ E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51614234
Primær kontakt: Jorunn Birkeland
Primær kontakt e-post: jorunn.birkeland@gjesdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
Sammendrag: Gjesdal kommune v/tjenesteområde Kultur og samfunn innbyrherved til åpent tilbudskonkurranse i forbindelse med renovering av Gjesdal kirke. Gjesdal kirke er oppført i 1848 og har vernestatuslisteført. Kirken ble rehabilitert på 1960-tallet. Gammelt dåpssakristi blerevet og nytt bygd inn i kirkeskipet. Utvendig kledning er fra 1983.Blant tiltakene som inngår er:- Utskiftning av utvendig kledning på kirke og tårn. Inkl.fjerning av skodder i tårn og etablering av ventiler i gavlvegg.- Rehabilitering av ytterdør i våpenhus og alle vinduer. Demonteres for reparasjon på verksted.- Utskiftning av råteskadet trevirke i utvendige søyler, utvendig listverk, gulvbjelker mot krypkjeller og bjelker på loft.- I prosjektet skal det også gjøres tiltak for å bedre universell utforming i kirken.Fullstendig liste og beskrivelse i Teknisk beskrivelse - vedlegg 1.Endelig ferdigstillelsesdato som angitt i innledning til teknisk beskrivelse.Det vil bli tilbudsbefaring, se pkt 2.3 Fremdriftsplan.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no