Anleggsbidragsmodellen - Øvre Steinaunet - omlegging hovedvannledning - Anbud - Norges Kommunekalender

Anleggsbidragsmodellen - Øvre Steinaunet - omlegging hovedvannledning

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41693084
Primær kontakt: Karl Falch
Primær kontakt e-post: karl.falch@vianova.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Kontrakten omfatter omlegging av kommunal hovedvannledning 800 mm, midlertidig omlegging av høyspent og permanent omlegging og omkobling av høyspent. Det skal også legges noe vannledning 600 mm og 250 mm og bygges plasstøpte vannkummer. I tillegg skal terrenget over ny vannledningstrase og permanent høyspenttrase heves med tilførsel av masser.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no