Bodø domkirke. Restaurering av dører og vinduer - Anbud - Norges Kommunekalender

Bodø domkirke. Restaurering av dører og vinduer

Oppdragsgiver: Bodø kirkelige fellesråd Org.nr: 976999800
Telefon: 75552660
Web: kirken.no/bodo E-post: kirkevergen@kirken.bodo.no
Kontaktpunkt: +47 97755900
Primær kontakt: Tom Solli
Primær kontakt e-post: ts638@kirken.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Arbeidene omfatter oppussing og restaurering av dører og vinduer, inkludert noen utskiftninger i Bodø domkirke.Alle arbeider vil bli avregnet etter faktisk utført mengder/timer.Bodø domkirke er vedtaksfredet av Riksantikvaren
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no