Byggherreombud - Nytt sykehjem - Anbud - Norges Kommunekalender

Byggherreombud - Nytt sykehjem

Oppdragsgiver: Andøy Kommune Org.nr: 945624809
Telefon: 76115000
Web: www.andoy.kommune.no E-post: postmottak@andoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76115039
Primær kontakt: Johnny Johansen
Primær kontakt e-post: johnny.johansen@andoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Andøy
Sammendrag: Andøy kommune har sammen med ARK/RI (On Arkitekter og Ingeniører AS) utarbeidet skisse-/forprosjekt for Nytt sykehjem. Sykehjemmet med bruttoareal på ca. 2900 kvm, blir oppført i 1 etg., bestående av 24 pasientrom fordelt i 3 baser, kjøkken, tekniske rom, kontorer, lager og øvrige rom til tjenesteytelsen. I tillegg kommer parkeringsarealer, sansehager og infrastruktur.
Bransje(r): 22287 - Byggherrestøtte VAR
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no