Ny pumpeledningstrase til Vågsbygdportens pumpestasjon. Fra Hannevikdalen til Pumpestasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Ny pumpeledningstrase til Vågsbygdportens pumpestasjon. Fra Hannevikdalen til Pumpestasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Arbeidene omfatter styrt kjerneboring for 2 stk rørledningstraseer a om lag 100 m fra Hannevikdalen til fordrøyningsmagasin tilknyttet pumpestasjonen i tunnelsystemet Vågsbygdporten i Kristiansand. Dimensjon på hvert av borhullene defineres av entreprenør basert på størrelse på de rørdimensjoner som er beskrevet. Det skal trekkes pumpeledninger gjennom de kjerneborede hullene. Det forutsettes boret på synk fra Hannevikdalen til fordrøyningsmagasin. Videre omfatter oppdraget etablering av ny utløpskum i Hannevikdalen og tilkobling til eksisterende overvannssystem der. Fra fordrøyningsmagasinet som et tilknyttet pumpestasjonen skal det kjernebores gjennom betongvegger i flere av pumpestasjonens kammer for å kunne etablere en sammenhengende pumpeledningstrase fra nåværende pumpesump og ut til Hannevikdalen. Oppdraget omfatter også etablering av selve rørtraseen. Deler av disse arbeidene kan kun utføres på natt. Utførelsen vil være basert på tegninger.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no