Høyanger avløpsrenseanleg - Anbud - Norges Kommunekalender

Høyanger avløpsrenseanleg

Oppdragsgiver: Høyanger kommune Org.nr: 944439838
Telefon: 57711500
Web: www.hoyanger.kommune.no/ E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99219393
Primær kontakt: Asle Værøy
Primær kontakt e-post: asle.veroy@hoyanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Høyanger
Sammendrag: Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt på entreprise Maskin- og prosessteknikk, inkludert ventilasjon, elektro og automasjon i prosjektet Høyanger avløpsrenseanlegg.Høyanger kommune ønsker å renovere eksisterende avløpsrenseanlegg for Høyanger tettsted både mht. prosessutstyr samt generell oppgradering av anlegget ut fra dagens krav til HMS. I denne forbindelse skal det også bygges en ny garderobedel samt en garasje i tilknytning til/ved renseanlegget.Anlegget ligger på Sæbøstranda, like øst for Høyanger sentrum.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no