Rehabilitering av avløpspumpestasjonene Maritim og Stubljan - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering av avløpspumpestasjonene Maritim og Stubljan

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23440396
Primær kontakt: Ingebjørg Røgelstad
Primær kontakt e-post: ingebjorg.rogelstad@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale med en leverandør for rehabilitering av avløpspumpestasjonene PA1646 Maritim og PA1683 Stubljan. Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for mer informasjon om anskaffelsens art og omfang.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no