Anskaffelse - Prosjekt - Fortau i Salerudveien - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse - Prosjekt - Fortau i Salerudveien

Oppdragsgiver: Skedsmo Kommune Org.nr: 938275130
Telefon: 66938000
Web: www.skedsmo.kommune.no/ E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Primær kontakt: Kari Måseide Sørlie
Primær kontakt e-post: karims@skedsmo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Sammendrag: Det er planlagt mindre «aksjon skoleveg»-tiltak ved Tæruddalen skole (Skedsmokorset) for Skedsmo kommune. Bakgrunnen for prosjektet er at det er ønskelig å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene i området ved skolen.Det nye anlegget består hovedsakelig av nytt fortau i Salerudveien mellom Gjerdrumsveien og Lønneveien.Det vises for øvrig til vedlagte dokumenter til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no