Rehabilitering av vannledninger - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering av vannledninger

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune Org.nr: 963296746
Telefon: 38075000
Web: www.kristiansand.kommune.no/ E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 38178892
Primær kontakt: Rolf Arild Johannessen
Primær kontakt e-post: rolf.arild.johannessen@kristiansand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Kristiansand kommune er under stadig utvikling. Mange gamle vannledninger er modne til å rehabiliteres eller skiftes og tosidig vannforsyning er et viktig punkt ved etablering av nye ledninger. Denne anskaffelsen gjelder rehabilitering av to vannledninger der ny diameter på ledningen kan aksepteres å bli mindre enn eksisterende.Det er flere grunner til at vannledningen ikke skiftes ut med en ny ledning i åpen grøft, blant annet pga. adkomst til traséen. Oppgraving er ikke aktuelt grunnet sårbar abonnent (sykehus) og tidsbruk som åpen grøft ville medføre. Ved langvarig stenging av ledningen økes risikoen for at gamle ledninger på den andre siden av sykehuset kan få lekkasje. Kristiansand kommune ønsker derfor å benytte grøftefri metode i dette prosjektet og bruk av eksisterende vannledninger som varerør anses som mest fordelaktige løsning. Ledningen er av eldre dato og kan være sterkt begrodd på innsiden.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99876 - Ledningsrenovering | 10869 - Ledningsrenovering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no