Gangbru Tangen Sauda Sentrum - Anbud - Norges Kommunekalender

Gangbru Tangen Sauda Sentrum

Oppdragsgiver: Sauda kommune Org.nr: 964979367
Telefon: 52786200
Web: www.sauda.kommune.no/ E-post: post@sauda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45000459
Primær kontakt: Kristian Landro
Primær kontakt e-post: kristian.landro@sauda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda
Sammendrag: Sauda kommune skal se på muligheten for å bygge gangbro fra Tangen til Sauda sentrum ved baksiden av Kløver hotell. Sauda kommune ønsker en totalentreprise på dette prosjektet der alle kostnader for komplett bru er tatt med. Det er ikke bevilget penger til prosjektet. Innkommende priser blir derfor grunnlag for sak til investeringsbudsjettet for 2020
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no