Anskaffelse av totalentreprenør for oppdeling av tomannsbolig - Slottsberget 71 - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av totalentreprenør for oppdeling av tomannsbolig - Slottsberget 71

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten Org.nr: 874780782
Telefon: 02180
Web: www.eby.oslo.kommune.no E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Marte Keysan Rosvoldsve
Primær kontakt e-post: marte.rosvoldsve@eby.oslo.kommune.no
Sammendrag: Det er et behov for å dele opp dagens eksisterende enebolig i Slottsberget 71 til to boenheter. Formålet bak oppdelingen er å forenkle muligheten for utleie av boligen.Boligen skal deles horisontalt, og hver boenhet skal inneholde alle fasiliteter (kjøkke, stue, bad, soverom). Boenhetene skal blant annet tilfredsstille nødvendige krav til brannskille.Se vedlagte ytelsesspesifikasjon for nærmere beskrivelse av arbeidene.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no