Totalentreprise - Spildepollen barnehage - nybygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise - Spildepollen barnehage - nybygg

Oppdragsgiver: Sund kommune Org.nr: 964338809
Telefon: 56327500
Web: www.sund.kommune.no/ E-post: postmottak@sund.kommune.no
Primær kontakt: Agla Margret Egilsdottir
Primær kontakt e-post: agla@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Sund
Sammendrag: Anskaffinga omfattar totalentreprenør for bygging av ny barnehage i Sund kommune, Spildepollen.Fast inventar skal leverast av totalentreprenøren, medan laust  inventar skal leverast av byggherre.Entreprenøren skal stå for komplett løysingsforslag og utføring som totalentreprenør.Oppdragsgjevar tar atterhald om endeleg politisk godkjenning av prosjektet.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris/Kostnad Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Arkitektonisk heilskap og konseptløysing
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 14.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no