Byggeledelse - Utskifting av Vann, avløp og overvann - Lindsethveien Vest, Vadsø kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Byggeledelse - Utskifting av Vann, avløp og overvann - Lindsethveien Vest, Vadsø kommune

Oppdragsgiver: Vadsø Vann og Avløp KF Org.nr: 988783196
Telefon: 97664195
Web: E-post: bjorn.pedersen@vadso.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 78942455
Primær kontakt: Geir Olav Næss
Primær kontakt e-post: geir.olav.ness@vadso.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det utlyses herved byggeledelse for følgende prosjekt:Vadsø vann og avløp KF skal skifte ut og separere eksisterende VAO-anlegg i vestre del avLindsethveien.Prosjektet omfatter 274 m ledningsgrøft med nye ledninger og kummer. Det skal etableres ny Ø110mm vannledning, Ø160 mm spillvannsledning og Ø250 mm overvannsledning. Det etableres 3 stk.nye vannkummer, 4 stk nye overvannskummer og 4 stk. nye spillvannskummer.Det etableres ny veioverbygning. Det etableres nytt bindelag og nytt slitelag i hele veibredden.Det tas forbehold om at kostnadene ikke overstiger Vadsø kommunes kostnadsramme for prosjektet.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  pris Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  sentral godkjenning Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  dokumentert kompetanse innenfor VA teknikk
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 20.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no