VA-anlegg Hanekleiva, etappe 3.3 - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-anlegg Hanekleiva, etappe 3.3

Oppdragsgiver: Sande kommune (Vestfold) Org.nr: 938971471
Telefon: 33787000
Web: www.sande-ve.kommune.no/ E-post: postmottak@sande-ve.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90697961
Primær kontakt: Truls Bølgen
Primær kontakt e-post: truls.bolgen@holmestrand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Sammendrag: Entreprisen omfatter alle arbeider med etablering av ny vann- og avløpsledning, samt etablering av adkomstvei og plass for nytt fremtidig høydebasseng i Hanekleiva, Sande kommune.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no